8285 Kisapáti, ,
Kossuth u. 77/1.

+36/87-433-377
kisapati@t-online.hu

Szociális célú tűzifa támogatás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Kisapáti Község Önkormányzata a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázata alapján szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást kapott, ezért a szociálisan rászorulók részére az Önkormányzat Képviselő-testülete a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában kíván támogatást nyújtani.

Szociális célú tűzifa támogatásban az részesülhet, aki a lakását kizárólag tűzifával fűti.

A szociális rászorultság elbírálásánál előnyben részesül az, akinek a háztartásában: a) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény szerint:

  1. aa) aktív korúak ellátására jogosult;
  2. ab) időskorúak járadékára jogosult;
  3. ac) települési támogatásra (a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő) jogosult él;
  4. b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él.

Fenti ellátásban részesülők közül a tűzifa támogatás annak nyújtható, ahol a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 50.000 Ft-ot, egyedül élő esetén a 70.000 Ft-ot.

A szociális tűzifa igénylő kérelem letölthető a település honlapjáról, www.kisapati.hu illetve személyesen átvehető a Nemesgulácsi Kirendeltségen.

Tűzifa támogatási, kérelmét 2022. november 15. napjáig a Nemesgulácsi Kirendeltség szociális ügyintézőjénél lehet benyújtani.

Nemesgulács, 2022. október 28.

- Letölthető nyomtatvány

 

Kiss Imre s.k.
polgármester