Meghívó 2016.11.24.

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. november 24-én (csütörtök) 16.00 órakor tartandó

közmeghallgatást követően nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

(Az ülés helye: Kisapáti Községháza hivatalos helyisége, Kisapáti, Petőfi u. 48.)

NAPIREND ELŐTT

Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről és az előző ülés óta tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről.

NAPIRENDEK

Nyilvános ülés keretében:

  1. 1. Közmeghallgatás

 

  1. 2. A temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

  1. 3. Stratégiai ellenőrzési terv 2017 – 2021.

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

  1. 4. 2017. évi belső ellenőrzési terv

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

  1. 5. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének meghatározása

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

  1. 6. Kultúrház 2017. évi bérleti díjának felülvizsgálata, megállapítása

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

  1. 7. Csatlakozás betelepítési kvóta elleni felhíváshoz

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

- Melléklet

 

  1. 8. Egészségügyi alapellátást biztosító körzetekre megállapodás megkötése

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

- Jelenléti ív

- Jegyzőkönyv

- Tájékoztatás lejárt határidejű.

 

Vegyes ügyek

Képviselői bejelentések

Zárt ülés

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék. Esetleges távolmaradását kérem időben és előre jelezni szíveskedjen. A napirendhez kapcsolódó előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Kisapáti, 2016. november 15.

 

Tisztelettel:

 

Keszei Endre

polgármester

Módosítás: (2017. január 06. péntek, 15:09)