Meghivo 2016.09.23.

MEGHÍVÓ

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. szeptember 23-án (péntek) 12.00 órakor

nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

(Az ülés helye: Kisapáti kultúrház, Kisapáti, Kossuth L. u. 66.)

NAPIREND ELŐTT

Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről és az előző ülés óta tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről.

NAPIREND

 

Nyilvános ülés keretében:

 

1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint aközterületek tisztántartásáról és használatáról szóló 11/2015. (VI. 30.) önkormányzati
rendelet módosítás előzetes véleményezése

- Egységes szerkezetben, lezárva

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

2.  Döntés a szociális célú tűzifavásárlás kiegészítő támogatásához önkormányzati
önrész biztosításáról

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

3. Víziközmű szolgáltatás 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadása

- Melléklet

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

4. Törvényességi felhívás megtárgyalása (HÉSZ)

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

5. Tiltakozás gazdasági migránsok kötelező betelepítése ellen

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

(szóbeli előterjesztés)

 

6. ASP rendszerhez csatlakozásról döntés

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

7. Kisapáti 685 hrsz-ú út értékesítésének megtárgyalása

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

Vegyes ügyek

Képviselői bejelentések

- Jelenléti ív

- Tájékoztató lej. hat. határozatok

- Jegyzőkönyv 2016.09.23.

 

Zárt ülés

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék. Esetleges távolmaradását kérem időben és előre jelezni szíveskedjen.

A napirendhez kapcsolódó előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Kisapáti, 2016. szeptember 15.

 

Tisztelettel:

Keszei Endre

polgármester

Módosítás: (2016. október 16. vasárnap, 08:49)