Meghívó 2016.05.26.

MEGHÍVÓ

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. május 26- án (csütörtök) 16.30 órakor

nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

(Az ülés helye: Kisapáti Hivatal)

 

NAPIREND ELŐTT

Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről és az előző ülés óta tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről.

Nyilvános ülés keretében:

 1. 1. Kisapáti Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

- Mellèklet 1.

- Mellèklet 2.

- Mellèklet 3.

- Mellèklet 4.

- Mellèklet 5.

- Mellèklet 6.

- Mellèklet 7.

 1. 2. Kisapáti Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásának elfogadása

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

- Mellèklet 1.

- Mellèklet 2.

- Mellèklet 3.

 1. 3. Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatról szóló

5/1994. (VII.22.) önkormányzati rendeletének módosítása

- Mellèklet

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 1. 4. Kisapáti Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

12/2014. (XII.19.) önkormányzati rendeletének módosítása

- Mellèklet
- Mellèklet
- Mellèklet

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 1. 5. Tájékoztató a településen végzendő tavaszi és nyári falurendezési munkákról

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

- Mellèklet 1.
- Mellèklet 2.

 1. 6. Tájékoztatás a közbiztonság helyzetéről és a nyári időszakra történő felkészülésről

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

- Mellèklet 1.
- Mellèklet 2.

 1. 7. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról, a Családsegítő és Gyermekjóléti
  Szolgálat munkájáról

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester/Szervezet elnöke

- Mellèklet 1.

- Mellèklet 2.

 1. 8. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

- Mellèklet

 1. 9. Kisapáti-Hegymagas összekötő út átadása KPM-nek

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

10. Tapolca Környéki Társulás létszámcsökkentés támogatásáról ismételt határozathozatal

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

11. Fejlesztési támogatás igénybejelentése (adósságkonszolidáció)

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

12. Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon vagyonértékelése

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

- Jelenlèti ìv

- Jegyzokönyv 1.

- Jegyzokönyv 2.

Vegyes ügyek

Képviselői bejelentések

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék. Esetleges távolmaradását kérem időben és előre jelezni szíveskedjen.

A napirendhez kapcsolódó előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Kisapáti, 2016. május 17.

Tisztelettel:

Keszei Endre

polgármester

Módosítás: (2016. június 28. kedd, 12:48)