Meghívó 2016.02.18.

MEGHÍVÓ

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. február 18-án (csütörtök) 16.00 órakor

nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

(Az ülés helye: Kisapáti kultúrház, Kisapáti, Kossuth L. u. 66.)

 

NAPIREND ELŐTT

Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről és az előző ülés óta tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről.

Nyilvános ülés keretében:

  1. 1. Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotása

- Mellèklet

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

  1. 2. Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

  1. 3. 2016. évi közbeszerzési terv meghatározása

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

  1. 4. Beszámoló a 2015. évi ellenőrzésekről

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

  1. 5. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről beszámoló

- Beszàmolò PDF.

Előterjesztő: Keszei Endre  polgármester

  1. 6. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyelet által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározása

- Mellèklet

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

  1. 7. Beszámoló a vagyonnyilatkozatok leadásáról

Előterjesztő: Ügyrendi Bizottság elnöke

- Jelenlèti ìv

- Jegyzőkönyv

- Lejàrt hatàrozatok

Vegyes ügyek

Képviselői bejelentések

Zárt ülés

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék. Esetleges távolmaradását kérem időben és előre jelezni szíveskedjen.

A napirendhez kapcsolódó előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Kisapáti, 2016. február 8.

 

Tisztelettel:

 

Keszei Endre

polgármester

Módosítás: (2016. március 08. kedd, 14:30)