Meghívó 2021.08.12.

MEGHÍVÓ
Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2021. augusztus hó 12-én (csütörtök) 16.00 órakor rendkívüli nyilvános ülést tart,
melyre meghívom.

(Az ülés helye: Kultúrház Kisapáti, Kossuth u. 66.)

Nyilvános ülés keretében:
1. Gördülő fejlesztési terv a 2022-2036. évi beruházási-felújítási és pótlási
munkálatokról
- Melléklet 1
- Melléklet 2

Előterjesztő: Kiss Imre polgármester

2. Szociális célú tüzelőanyag támogatás pályázathoz önerő biztosítása
Előterjesztő: Kiss Imre polgármester

3. Döntés a BFT Településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pályázaton való részvételről
Előterjesztő: Kiss Imre polgármester

4. Kisapáti község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
-Melléklet
Előterjesztő: Kiss Imre polgármester

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék. Esetleges távolmaradását kérem időben és
előre jelezni szíveskedjen. A napirendhez kapcsolódó előterjesztéseket mellékelten
megküldöm.

Kisapáti, 2021. augusztus 9.

Tisztelettel:
Kiss Imre
polgármeste

Módosítás: (2021. augusztus 10. kedd, 19:31)