Meghivó 04.27.I

KISAPÁTI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8285 KISAPÁTI, KOSSUTH  U. 77/1.

NAPIRENDI PONTOK (A 2021. április 27-i Polgármesteri döntéshez)

  1. 1. Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal  2020. évi zárszámadásának elfogadása

Előterjesztő: Lutár Mária jegyző

- 1_nr_ khz_eloterjesztes_ellenorzesi_jelentes_koh.doc
- 1_nr_ khz_kozos_hiv_2020_evi_zarszam.doc

- 1. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértek / nem érték egyet. *
2. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértek / nem érték egyet. *

  1. 2. Beszámoló a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról

Előterjesztő: Lutár Mária jegyző
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértek / nem érték egyet. *

- 2_nr_bjegyzo_beszamolo_2020.doc
- 2_nr_hb_ado_b_tordemic.pdf
- 2_nr_hb_ado_n_gulacs.pdf
- 2_nr_hb_ado_szigliget.pdf
- 2_nr_hb_badacsonytordemic_iktato.pdf

  1. 3. Kisapáti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Kiss Imre polgármester

- 3_nr_kisapati_kozs_onkorm_2020_koltsegvet_sz_onkorm_rend_mod.doc
- 3_nr_2020_kisapati_koltsegvetes_tablak_mod2.xls

Az előterjesztésben szereplő rendeleti javaslattal egyetértek / nem érték egyet. *

  1. 4. A hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet

Előterjesztő: Kiss Imre polgármester

- 4_nr_anyakonyvi_rendelet.doc

Az előterjesztésben szereplő rendelet tervezettel egyetértek / nem értek egyet *.

  1. 5. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról

Előterjesztő: Kiss Imre polgármester

- 5_nr_beszamolo_csaladsegito_2021_kisapati.doc
- 5_nr_beszamolo_csaladsegito.pdf

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértek / nem értek egyet *.

  1. 6. Kisapáti Vöröskereszt Helyi Szervezetének beszámolója a 2020. évben végzett munkájáról és elszámolása a kapott önkormányzati támogatásáról

Előterjesztő: Kiss Imre polgármester

- 6_nr_kisapati_voroskereszt_tarsasag_elszamolasa.doc
- 6_nr_kisapati_voroskereszt_tars_elszam_melleklet.pdf

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértek / nem értek egyet. *

  1. 7. Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület elszámolása a 2020. évben kapott önkormányzati támogatásról

Előterjesztő: Kiss Imre polgármester

- 7_nr_nemesgulacs_kisapati_sporte_elszamolasa.doc
- 7_nr_nemesgulacs_kisapati_sportegye_elszam_melleklet.pdf

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértek / nem értek egyet. *

  1. 8. Kisapáti Szépkorú Nyugdíjas Klub elszámolása a 2020. évben kapott önkormányzati támogatásról

Előterjesztő: Kiss Imre polgármester

- 8_nr_kisapati_szepkoru_nyugdijas_k_beszamoloja_elszamolasa.doc
- 8_nr_kisapati_szepkoru_nyugdijas_k_beszam_elszam_melleklet.pdf

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértek / nem értek egyet. *

  1. 9. Páduai Szent Antal Római Katolikus Plébánia Hivatal elszámolása a 2020. évben kapott önkormányzati támogatásról

Előterjesztő: Kiss Imre polgármester

- 9_nr_romai_katolikus_plebania_elszamolasa.doc
- 9_nr_romai_katolikus_plebania_elszamolasa_melleklet.pdf

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértek / nem értek egyet. *

10. Támogatási kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Kiss Imre polgármester

- 10_1_nr_kisapati_voroskereszt_tarsasag_tam_kerelme.doc
- 10_1_nr_kisapati_voroskereszt_tars_tam_kerelme_melleklet.pdf
- 10_2_nr_nemesgulacs_kisapati_sportegyesulet_tam_kerelem.doc
- 10_2_nr_nemesgulacs_kisapati_se_tamogatas_kerelme_melleklet.pdf
- 10_3_nr_tamogatas_kerese_hatranyos_helyzetu_gyermekek_nyari_taborozasahoz.doc
- 10_3_nr_tamogatas_kerese_hatranyos_helyzetu_gyermekek_nyari_tabor_mellaklet.pdf

9/1    Az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértek / nem értek egyet. *
9/2    Az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértek / nem értek egyet. *
9/3   Az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértek / nem értek egyet. *

11. Döntés Kisapáti Kaán Károly turistaház kiviteli terveinek tervezési feladatait ellátó vállalkozóról

Előterjesztő: Kiss Imre polgármester

- 11_nr_dontes_kiviteli_tervdokumentacio_keszitojerol_turistahaz.doc
- 11_nr_1_melleklet_arajanlat_toth.pdf
- 11_nr_2_melleklet_arajanlat_lineaart.pdf
- 11_nr_3_melleklet_arajanlat_piko.pdf

Az előterjesztésben szereplő határozattal egyetértek / nem értek egyet. *

12. Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója a 2020. évi Kisapáti  községben közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Előterjesztő: Kiss Imre polgármester

- 12_nr_2020_evi_rendorsegi_beszamolo_eloterjesztes_kisapati.doc
- 12_nr_rendorsegi_beszamolo_kisapati.pdf

Az előterjesztésben szereplő határozattal egyetértek / nem értek egyet. *

13. Döntés Kisapáti településrendezési terv készítése során nem támogatott lakossági/ partneri kérelmekről

Előterjesztő: Kiss Imre polgármester

- 13_nr_dontes_nem_tamogatott_kerelmekrol_rt.doc

1        Az előterjesztésben szereplő határozattal egyetértek / nem értek egyet. *

2. Az előterjesztésben szereplő határozattal egyetértek / nem értek egyet. *

3.  Az előterjesztésben szereplő határozattal egyetértek / nem értek egyet. *

4.Az előterjesztésben szereplő határozattal egyetértek / nem értek egyet. *

- polgarmesteri_level_2021_04_12.doc

Kisapáti, 2021. április 23.

Kiss Imre

polgármester

A javaslataimat 2021. április ………-én ………..órakor a hivatal címére elektronikusan vagy /papír alapon postaládában történő elhelyezéssel megtettem.

képviselő aláírása

* -gal jelölt részt kérjük javaslata alapján aláhúzással jelölni szíveskedjen.

Módosítás: (2021. június 24. csütörtök, 08:23)