Meghívó 2019.05.29.

MEGHÍVÓ

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. május 29-én (szerda) 16.30 órakor

soron következő nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

(Az ülés helye: Kultúrház Kisapáti, Kossuth u. 66.)

NAPIREND ELŐTT

Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről és az előző ülés óta tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről.

 

Nyilvános ülés keretében:

  1. 1. Kisapáti Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Keszei Endre Tibor polgármester

 

  1. 2. Beszámoló a 2018. évi ellenőrzésekről

Előterjesztő: Keszei Endre Tibor polgármester

  1. 3. Kisapáti Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásának elfogadása

Előterjesztő: Keszei Endre Tibor polgármester

 

  1. 4. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Előterjesztő: Keszei Endre Tibor polgármester

  1. 5. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról

Előterjesztő: Keszei Endre Tibor polgármester

  1. 6. Közösségi színtér 2019. évi szolgáltatási- és munkatervének jóváhagyása

Előterjesztő: Keszei Endre Tibor polgármester

  1. 7. A 2018-2022 közötti időszakra szóló képzési terv valamint a 2019. évi beiskolázási terv elfogadása

Előterjesztő: Keszei Endre Tibor polgármester

 

  1. 8. Falugondnoki Szolgálat létrehozásáról döntés

Előterjesztő: Keszei Endre Tibor polgármester

  1. 9. Tájékoztató a 2018. évi KSZR szolgáltatásról

Előterjesztő: Keszei Endre Tibor polgármester

10. Pedagógusnapi ünnepség támogatásának megtárgyalása

Előterjesztő: Keszei Endre Tibor polgármester

 

11. HH gyermekek nyári táboroztatásának támogatása

Előterjesztő: Keszei Endre Tibor polgármester

 

12. Országos Mentőszolgálat támogatása

Előterjesztő: Keszei Endre Tibor polgármester

Vegyes ügyek

Képviselői bejelentések

- Jelenléti ív

- Jegyzőkönyv

- Lejárt határidejű tartozások

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék. Esetleges távolmaradását kérem időben és előre jelezni szíveskedjen. A napirendhez kapcsolódó előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Kisapáti, 2019. május 21.

Tisztelettel:

Keszei Endre Tibor

polgármester

Módosítás: (2019. október 18. péntek, 09:54)