Meghívó 2018.11.22.

Testületi ülések 2018.

MEGHÍVÓ

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. november 22-én (csütörtök) 16.00 órakor tartandó

közmeghallgatást követően nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

(Az ülés helye: Kisapáti Községháza hivatalos helyisége, Kisapáti, Petőfi u. 48.)

NAPIREND ELŐTT

Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről és az előző ülés óta tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről.

NAPIRENDEK

Nyilvános ülés keretében:

  1. 1. Közmeghallgatás

 

  1. 2. Szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

  1. 3. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

  1. 4. Kisapáti község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 7/2006. (IV. 20.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

  1. 5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

  1. 6. 2019. éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

  1. 7. A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének meghatározása

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

  1. 8. Tájékoztató a 2017. évi KSZR szolgáltatásokról

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

- Jegyzőkönyv

Vegyes ügyek

Képviselői bejelentések

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék. Esetleges távolmaradását kérem időben és előre jelezni szíveskedjen. A napirendhez kapcsolódó előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Kisapáti, 2018. november 16.

 

Tisztelettel:

 

Keszei Endre Tibor

polgármester