Meghivo 2017.05.26.

 

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. május 26-án (péntek) 15.00 órakor

soron következő nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

(Az ülés helye: Kisapáti Kultúrház, Kisapáti, Kossuth L. u. 66.)

 

NAPIREND ELŐTT

Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről és az előző ülés óta tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről.

 

NAPIRENDEK

Nyilvános ülés keretében:

 

1. A hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasság-

kötés létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az

anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 3/2017. (II.22.) önkormányzati

rendelet módosítása

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról, a Családsegítő és

Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról

-2.1 -PDF doc.

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

3. Nemesgulácsi Római Katolikus Egyházközség támogatásáról döntés

(szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

- Jelenléti ív

- Jegyzőkönyv

- Lejárt határidejű határozatok

 

Vegyes ügyek

Képviselői bejelentések

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék. Esetleges távolmaradását kérem időben és előre jelezni szíveskedjen.

A napirendhez kapcsolódó előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Kisapáti, 2017. május 22.

 

Tisztelettel:

 

Keszei Endre

polgármester

Módosítás: (2017. július 24. hétfő, 09:46)