Meghivò 2017.02.20.

.

MEGHÍVÓ

 

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. február 20-án (hétfő) 16.00 órakor

nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

(Az ülés helye: Kisapáti Kultúrház, Kisapáti, Kossuth L. u. 66.)

 

NAPIREND ELŐTT

Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről és az előző ülés óta tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről.

 

NAPIRENDEK

Nyilvános ülés keretében:

 

  1. Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

- Költségvetés 2017 Kisapáti

 

  1. Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének A hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

  1. 2017. évi közbeszerzési terv meghatározása

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

  1. Beszámoló a vagyonnyilatkozatok leadásáról

Előterjesztő: Molnár József Ügyrendi Bizottság elnöke

 

  1. Kultúrház bérleti díjának felülvizsgálata

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

  1. DRV meghatalmazása a 15 éves gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére

Előterjesztő: Keszei Endre polgármester

 

Vegyes ügyek

Képviselői bejelentések

- Jelenléti ív

- Jegyzőkönyv

- Melléklet 1.

- Melléklet 2.

- Melléklet 3.

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék. Esetleges távolmaradását kérem időben és előre jelezni szíveskedjen.

A napirendhez kapcsolódó előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Kisapáti, 2017. február 7.

Tisztelettel:

 

Keszei Endre

polgármester

Módosítás: (2017. április 18. kedd, 18:53)